Зведений каталог бібліотек Львова

 
Прізвища авторів, згаданих в бібліографічному описі документа Автор:
 
Слова з основної, скороченої, уніфікованої, паралельної та додаткової назв, а також відомостей щодо назви Назва документа:
        
Слова з анотації, назв та ключові слова документа Анотація, ключові слова:
Рік видання:  - 
Мова:
ISBN, ISSN або інший ідентифікаційний номер документа ISBN / ISSN:
  Електронна версія доступна
Бібліографічний опис документа утримують Документи утримують:
Б-ка Української академії друкарства
Львівська обл. держ. б-ка для юнацтва
Наук.-техн. б-ка Львівського нац. ун-ту «Львівська політехніка»
Наук.-техн. б-ка нац. лісотехнічного ун-ту України
Тема документа:
Сортування:
Кількість документів на сторінці        
 
Пошук теми в класифікаторах та каталогах

 

Класифікатори та каталоги

 ББК
 ББК науковий
 УДК

 Актульні питання в соц.-економ. періодиці
 Архівні матеріали до історії Львівської політехніки
 Вища школа України
 Генеральна систематична картотека з лісового госп-ва, лісової та д/о пром-ті
 Додаток і методичні матеріали до Праць вчених Львівської політехніки
 Історія Львівської політехніки
 Картотека бібліотекознавчих матеріалів
 НУ ЛП. Виставки бібліотеки
 НУ ЛП. Каталог видань, які надійшли до бібліотеки у 1933-1940 рр.
 Персоналії
 Праці вчених Львівської політехніки
 Праці співробітників НЛТУ
 Технологічні класифікатори документів
 Українська академія друкарства